Các tùy chọn dành cho Người lớn
  
Để tùy chỉnh trò chơi, cùng lúc nhấn và giữ tổ hợp phím Ctrl-Alt-A.Những tùy chọn cho Nút Nhấn Đơn dành cho Những học sinh có Nhu cầu Đặc biệt


 
Có sẵn chế độ quét tích hợp dành cho những người dùng nút nhấn đơn. Khi chế độ quét được bật, bạn có thể chọn giữa hai kiểu quét. Với mục Tiến trình tự động, mũi tên quét sẽ tự động di chuyển từ lựa chọn này sang lựa chọn khác trên màn hình và người dùng nhấn để thực hiện lựa chọn. Với mục Tiến trình chuyển đổi được kích hoạt, tiến trình quét sẽ bắt đầu sau khi người dùng nhấn. Người dùng nhấn lần nữa để thực hiện lựa chọn. Lần nhấn thứ 3 khởi động lại tiến trình quét.
·         Bạn cũng có thể chọn tốc độ quét (theo giây): 1 (nhanh nhất) đến 7 (chậm nhất).

·         Khi chế độ quét đang hoạt động, bạn có thể tạm dừng hoặc khôi phục chế độ quét bằng cách nhấn Ctrl-Alt-S.

·         Bạn cũng có thể tạm thời tăng tốc độ quét bằng phím “+” hoặc giảm bằng phím “-“ trên bàn phím số

 In Trang này