Kính gởi Quí Khách Hàng,        
Chúng tôi trân trọng kính gởi đến Quí Khách Hàng Bảng chào giá Hệ Thống Dạy Học Tương Tác và Kiểm Tra Đánh Giá Activboard.  
Hình ảnh sản phẩm Sản phầm và mô tả Đơn vị tính Đơn giá Khuyến mãi
      (VND)  
Activ board.JPG
 
Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 50" - Model AB150AC3
Bảng tương tác 50", Electromagnetic Technology;

Bộ phần mềm dạy học tương tác: Phần mềm ActivInspire thiết kế bài giảng tương tác (1 cái), phần mềm thư viện tài nguyên giáo dục (1 cái), phần mềm kiểm tra đánh giá hiệu quả dạy học (1 cái).
Viết tương tác - Activpen (2 cái)
Dây cáp dữ liệu data, sử dụng cổng USB
Dây cáp nguồn và Adapter
Ổ cắm điện 3 hoặc 4 lỗ cắm
Giáo trình đào tạo tiếng Việt và thiết kế bài giảng tương tác
Vận chuyển, lắp đặt, cài đặt trong phạm vi Tp. HCM và Hà Nội
Bảo hành 1 năm cho bảng, 1 năm cho electronic board và phụ kiện
Bộ       
Activ board.JPG
 
Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 64" - Model AB164AC3
Bảng tương tác 64", Electromagnetic Technology;

Bộ phần mềm dạy học tương tác: Phần mềm ActivInspire thiết kế bài giảng tương tác (1 cái), phần mềm thư viện tài nguyên giáo dục (1 cái), phần mềm kiểm tra đánh giá hiệu quả dạy học (1 cái).
Viết tương tác - Activpen (2 cái)
Dây cáp dữ liệu data, sử dụng cổng USB
Dây cáp nguồn và Adapter
Ổ cắm điện 3 hoặc 4 lỗ cắm
Giáo trình đào tạo tiếng Việt và thiết kế bài giảng tương tác
Vận chuyển, lắp đặt, cài đặt trong phạm vi Tp. HCM và Hà Nội
Bảo hành 1 năm cho bảng, 1 năm cho electronic board và phụ kiện
Bộ       
Activ board.JPG
 
Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 78" - Model AB178AC3
Bảng tương tác 78", Electromagnetic Technology;

Bộ phần mềm dạy học tương tác: Phần mềm ActivInspire thiết kế bài giảng tương tác (2 cái), phần mềm thư viện tài nguyên giáo dục (2 cái), phần mềm kiểm tra đánh giá hiệu quả dạy học (2 cái).
Viết tương tác - Activpen (2 cái)
Dây cáp dữ liệu data, sử dụng cổng USB
Dây cáp nguồn và Adapter
Dây cáp VGA
Ổ cắm điện 3 hoặc 4 lỗ cắm
Giáo trình đào tạo tiếng Việt và thiết kế bài giảng tương tác
Vận chuyển, lắp đặt, cài đặt trong phạm vi Tp. HCM và Hà Nội
Bảo hành 1 năm cho bảng, 1 năm cho electronic board và phụ kiện
Bộ        Tặng bộ kiểm tra đánh giá nhóm gồm 5 ActiVote và 1 ActivHub 
       
  Activboard +2 Fixed.jpg
 
    new logo.gif
 
Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 78" - Model AB178AC3PRM30
Bảng tương tác 78", Electromagnetic Technology;

Bộ phần mềm dạy học tương tác: Phần mềm ActivInspire thiết kế bài giảng tương tác (2 cái), phần mềm thư viện tài nguyên giáo dục (2 cái), phần mềm kiểm tra đánh giá hiệu quả dạy học (2 cái).
Viết tương tác - ActivPen
Hệ thống treo cố định cho bảng ActivBoard và máy chiếu gần
Máy chiếu gần PRM-30
Dây cáp dữ liệu data, sử dụng cổng USB
Dây cáp nguồn và Adapter
Dây cáp VGA
Ổ cắm điện 3 hoặc 4 lỗ cắm
Giáo trình đào tạo tiếng Việt và thiết kế bài giảng tương tác
Vận chuyển, lắp đặt, cài đặt trong phạm vi Tp. HCM và Hà Nội
Bảo hành 1 năm cho bảng, 1 năm cho electronic board và phụ kiện
Bộ        Tặng bộ kiểm tra đánh giá nhóm gồm 5 ActiVote và 1 ActivHub 
Activboard-300 pro.jpg,new logo.gif
 
Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 87" - Model AB387PRO
Bảng tương tác 87", Electromagnetic Technology;

Bộ phần mềm dạy học tương tác: Phần mềm ActivInspire thiết kế bài giảng tương tác (2 cái), phần mềm thư viện tài nguyên giáo dục (2 cái), phần mềm kiểm tra đánh giá hiệu quả dạy học (2 cái).
Cặp bút tương tác song song – Activarena (teacher and student pen)
Hệ thống âm thanh và ampli tích hợp sẵn trên bảng ActivBoard
Có các cổng USB tích hợp sẵn trên bảng cho phép kết nối các thiết bị camera, webcam, document camera…
Dây cáp dữ liệu data, sử dụng cổng USB
Dây cáp nguồn và Adapter
Ổ cắm điện 3 hoặc 4 lỗ cắm
Giáo trình đào tạo tiếng Việt và thiết kế bài giảng tương tác
Vận chuyển, lắp đặt, cài đặt trong phạm vi Tp. HCM và Hà Nội
Bảo hành 3 năm cho bảng, 1 năm cho electronic board và phụ kiện
Bộ        Tặng bộ kiểm tra đánh giá nhóm gồm 5 ActiVote và 1 ActivHub 
Activboard-300 pro.jpg,new logo.gif
 
Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 95" - Model AB395PRO
Bảng tương tác 95", Electromagnetic Technology;

Bộ phần mềm dạy học tương tác: Phần mềm ActivInspire thiết kế bài giảng tương tác (2 cái), phần mềm thư viện tài nguyên giáo dục (2 cái), phần mềm kiểm tra đánh giá hiệu quả dạy học (2 cái).
Cặp bút tương tác song song – Activarena (teacher and student pen)
Hệ thống âm thanh và ampli tích hợp sẵn trên bảng ActivBoard
Có các cổng USB tích hợp sẵn trên bảng cho phép kết nối các thiết bị camera, webcam, document camera…
Dây cáp dữ liệu data, sử dụng cổng USB
Dây cáp nguồn và Adapter
Ổ cắm điện 3 hoặc 4 lỗ cắm
Giáo trình đào tạo tiếng Việt và thiết kế bài giảng tương tác
Vận chuyển, lắp đặt, cài đặt trong phạm vi Tp. HCM và Hà Nội
Bảo hành 3 năm cho bảng, 1 năm cho electronic board và phụ kiện
Bộ        Tặng bộ kiểm tra đánh giá nhóm gồm 5 ActiVote và 1 ActivHub 
activboard-500.jpg,new logo.gif
 
Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Đa Chạm Activboard 87" - Model AB587PRO
Bảng tương tác đa chạm 87", công nghệ Electromagnetic Technology và cảm ứng Multi Touch;
Bộ phần mềm dạy học tương tác: Phần mềm ActivInspire thiết kế bài giảng tương tác (2 cái), phần mềm thư viện tài nguyên giáo dục (2 cái), phần mềm kiểm tra đánh giá hiệu quả dạy học (2 cái).
Cặp bút tương tác song song – Activarena (teacher and student pen)
Tương tác bằng tay hoặc bằng viết tương tác hoặc phối hợp tương tác vừa tay vừa viết.
Hệ thống âm thanh và ampli tích hợp sẵn trên bảng ActivBoard
Có các cổng USB tích hợp sẵn trên bảng cho phép kết nối các thiết bị camera, webcam, document camera…
Dây cáp dữ liệu data, sử dụng cổng USB
Dây cáp nguồn và Adapter
Ổ cắm điện 3 hoặc 4 lỗ cắm
Giáo trình đào tạo tiếng Việt và thiết kế bài giảng tương tác
Vận chuyển, lắp đặt, cài đặt trong phạm vi Tp. HCM và Hà Nội
Bảo hành 3 năm cho bảng, 1 năm cho electronic board và phụ kiện
Bộ       Tặng bộ kiểm tra đánh giá nhóm gồm 5 ActiVote và 1 ActivHub 
       
  Activboard mobile system.jpg
 
    new logo.gif
 
Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Đa Chạm Activboard 87" - Model AB587PROEXT
Bảng tương tác 87", công nghệ Electromagnetic Technology và cảm ứng Multi Touch;
Bộ phần mềm dạy học tương tác: Phần mềm ActivInspire thiết kế bài giảng tương tác (2 cái), phần mềm thư viện tài nguyên giáo dục (2 cái), phần mềm kiểm tra đánh giá hiệu quả dạy học (2 cái).
Cặp bút tương tác song song – ActivArena (teacher and student pen)
Tương tác bằng tay hoặc viết tương tác hoặc phối hợp vừa tay vừa viết tương tác
Bút điều khiển giảng dạy ActivWand
Hệ thống âm thanh và ampli tích hợp sẵn trên bảng ActivBoard
Có các cổng USB tích hợp sẵn trên bảng cho phép kết nối các thiết bị camera, webcam, document camera…
Máy chiếu gần chuyên dụng cho Activboard
Hệ thống điều chỉnh độ cao thấp của bảng Activboard - Electrical Adjustable Mouting Kit
Khay đặt Laptop, bảng phụ và tủ chứa hệ thống kiểm tra đánh giá có khóa, tất cả đều nằm trên một hệ thống
Dây cáp dữ liệu data, sử dụng cổng USB
Dây cáp nguồn và Adapter
Dây cáp VGA
Ổ cắm điện 3 hoặc 4 lỗ cắm
Giáo trình đào tạo tiếng Việt và thiết kế bài giảng tương tác
Vận chuyển, lắp đặt, cài đặt trong phạm vi Tp. HCM và Hà Nội
Bảo hành 3 năm cho bảng, 1 năm cho electronic board và phụ kiện
Bộ      Tặng bộ kiểm tra đánh giá nhóm gồm 5 ActiVote và 1 ActivHub 
WL2500.JPG
 
Máy chiếu sanyo PLC-WL2503 Series, Fixed Short Focus Lens; Panel: 0.59 inch TFT p-Si x 3, Number of pixels:  1280 x 800 dots; Projector lamp: 230W NSHA 1.1mm; Lamp mode : Normal 3,000h, Projection lens: F1.80, f = 6.68 mm, Screen size: 60" - 110"; Throw distance: 0.64 m - 1.2 m, Fixed Short Focus 0.86m at 80" ; Brightness: 2,500 lumens; Speaker: 10 W, (Mono); Dây cáp VGA, Bảo hành: 24 tháng bảo hành thân máy và 600 giờ bảo hành cho bóng đèn. cái     
       
 
 
    activboard-500.jpg
 
DLP Extreme Short Throw Projector, Native Resolution: WXGA (1280x800), Brightness: 2200 (Normal) 2500 (Normal), Throw distance AB78 Approx (wall to projector): 17.7cm, weight: 9kgs, Dimensions (WxHxD): 354mm x 411mm x 219mm, Contrast Ratio: 2000:1, Aspect Ratio: 16:10,  16:9, 4:3, Lamp Warranty: 2000 hrs, Expected Lamp Life Hours: 6000(Normal) 4000(High); Dây cáp VGA; Bảo hành: 24 tháng bảo hành thân máy và 600 giờ bảo hành cho bóng đèn. cái        
xw65.jpg
 
Máy chiếu cự li phóng xa, công nghệ LCD
Độ sáng: 2.200 ANSI Lumens.
Độ tương phản:  500:1 ; Độ phân giải thực: XGA (1024x768);  nén: UXGA (1600x1200) ; Sử dụng bóng đèn 220W, tuổi thọ 6000 giờ (ECO);
Màn hình: 40” – 300” (100” tại 3,3m – 3,9m );
Tín hiệu vào : D-sub15 input/monitor out;
Tự động cân chỉnh hình ảnh , tự động dò tín hiệu đầu vào;
Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN;
Giá treo máy chiếu, Dây cáp VGA;
Trọng lượng 2.5 kg; Menu tiếng Việt;
Bảo hành: 24 tháng bảo hành thân máy và 600 giờ bảo hành cho bóng đèn ; Xuất xứ: Trung Quốc
cái  
 
Activote600.jpg
 
ActiVote 32 - Hệ Thống Kiểm Tra Đánh Giá Chất lượng Dạy và Học
Thể loại đánh giá: trắc nghiệm đúng hoặc sai, trắc nghiệm chỉ có một lựa chọn đúng.
Bộ kiểm tra đánh giá gồm 32 thiết bị Activote phản hồi không dây,  thiết bị nhận tín hiệu Activhub, phần mềm thiết kế các hoạt động kiểm tra đánh giá, báo cáo và quản lí. Bảo hành 1 năm.
Bộ        
  Individual ActiVote - Thiết bị Kiểm Tra Đánh Giá Chất Lượng Dạy và Học cá nhân. Bảo hành 1 năm. Cái      
Activexpression600.jpg
 
ActivExpression 32 - Hệ Thống Kiểm Tra Đánh Giá Chất Lượng Dạy và Học Đa Phương Thức
Thể loại đánh giá: trắc nghiệm đúng hoặc sai, trắc nghiệm chỉ có một lựa chọn đúng, trắc nghiệm có nhiều câu đúng, trắc nghiệm sắp xếp theo thứ tự, trắc nghiệm cho phép gõ kí tự chữ, trắc nghiệm cho phép gõ kí tự số, trắc nghiệm đánh giá theo mức độ nhận dịnh
Bộ kiểm tra đánh giá gồm 32 thiết bị ActivExpression phản hồi không dây, thiết bị nhận tín hiệu Activhub, phần mềm thiết kế các hoạt động kiểm tra đánh giá, báo cáo và quản lí. Bảo hành 1 năm.
Bộ        
  Individual ActivExpression - Thiết bị Kiểm Tra Đánh Giá Dạy và Học Đa Dụng Tương Tác. Bảo hành 1 năm. Cái        
  ActivEngage - Phần mềm kiểm tra đánh giá dạy và học tương tác đa phương thức phòng LAB, (2-15 users).  Một năm bảo hành Cái        
  ActivEngage - Phần mềm kiểm tra đánh giá dạy và học tương tác đa phương thức phòng LAB, (16-50 users).  Một năm bảo hành Cái      
  ActivEngage - Phần mềm kiểm tra đánh giá dạy và học tương tác đa phương thức phòng LAB, (51-100 users).  Một năm bảo hành Cái       
  ActivEngage - Phần mềm kiểm tra đánh giá dạy và học tương tác đa phương thức phòng LAB, (101-200 users).  Một năm bảo hành Cái      
  Thiết bị kết nối không dây máy tính và bảng tương tác ActivBoard Cái       
actiview_20090625063321.jpg
 


Acti
View - Máy quay vật thể


Cái      
ActivArena1-web.jpg
 
ActivArena - Bút tương tác song song cặp      
ActivPen.jpg
 
ActivPen - Viết tương tác Cái            
ActivSlate50.jpg
 


Activ
Slate - Thiết bị điều khiển giảng dạy không dây

Cái       
activtablet_20090625063108.jpg
 


Activ
Tablet - Thiết bị bảng viết tương tác có dây kết nối (USB) với máy vi tính.

Cái         ActivInspire + ActivTablet = 2,500,000 đồng 
Activwand600.jpg
 


Activ
Wand - Bút tương tác điều khiển giảng dạy

Cái        
Activsoundgroup.jpg
 


Activ
Sound - Hệ thống âm thanh lớp học tương tác

Bộ       
  Speaker - Hệ thống loa Bộ      
ActivRemote_20090622115256.jpg
 


Activ
Remote - Thiết bị điều khiển bài giảng từ xa

Cái   
 
Activpanel600.jpg
 


Activ
Panel 15" - Thiết bị trình bày tại chỗ, học nhóm

Cái       
Activote600.jpg
 


Activ
Hub - Thiết bị nhận phát tín hiệu

Cái     
 

3D Connexion SapceNavigator
- Thiết bị điều khiển tương tác ba chiều
Cái        
SapceNavigator for Notebook.png
 

3D Connexion SpaceNavigator for Notebook - Thiết bị điều khiển tương tác ba chiều
Cái    
 
SpaceExplorer.gif
 

3D Connexion SpaceExplorer - Thiết bị điều khiển tương tác ba chiều
Cái      
SpacePilot Pro.gif
 

3D Connexion SpacePilot - Thiết bị điều khiển tương tác ba chiều
Cái        
  Fixed Stand - Hệ thống cố định treo bảng Activboard và máy chiếu Cái        
  Moving Stand - Hệ thống treo bảng di động Activboard và máy chiếu Cái  
  Activnip - Ngòi bút tương tác Cái  
SnakeRGB.jpg
 

Phần mềm ActivInspire (Vietnamese or English), giấy phép bản 1 license, chọn phiên bản tương thích Window or MAC or Linux. Một năm bảo hành
Cái     2,500,000   Mua phần mềm ActivInspire tặng ActivTablet
 
Phần mềm ActivInspire (Vietnamese or English), giấy phép bản 2-10 license, chọn phiên bản tương thích Window or MAC or Linux. Một năm bảo hành
cái     1,250,000    Giảm giá 20% khi mua ActivTablet or ActivSlate 
 
Phần mềm ActivInspire (Vietnamese or English), giấy phép bản 11-30 license, chọn phiên bản tương thích Window or MAC or Linux. Một năm bảo hành
cái        900,000    Giảm giá 20% khi mua ActivTablet or ActivSlate 
 
Phần mềm ActivInspire (Vietnamese or English), giấy phép bản 31-50 license, chọn phiên bản tương thích Window or MAC or Linux. Một năm bảo hành
cái        850,000    Giảm giá 20% khi mua ActivTablet or ActivSlate 
 
Phần mềm ActivInspire (Vietnamese or English), giấy phép bản 51-100 license, chọn phiên bản tương thích Window or MAC or Linux. Một năm bảo hành
cái        Giảm giá 20% khi mua ActivTablet or ActivSlate 
 
Phần mềm ActivInspire (Vietnamese or English), giấy phép bản 101-500 license, chọn phiên bản tương thích Window or MAC or Linux. Một năm bảo hành
cái  Giảm giá 20% khi mua ActivTablet or ActivSlate 
 
Phần mềm ActivInspire (Vietnamese or English), giấy phép bản 501-1000 license, chọn phiên bản tương thích Window or MAC or Linux. Một năm bảo hành
cái  Giảm giá 20% khi mua ActivTablet or ActivSlate 
  Khóa đào tạo Phát triển kỹ năng dạy học tương tác trên phần mềm ActivInspire - Kỹ năng bậc 1 (Core and Advance Skill). Thời gian 3 ngày. Thi cấp chứng chỉ Promethean. Phạm vị Tp.HCM và Hà Nội. Số lượng học viên không quá 30. Không bao gồm giáo trình, hotel, máy bay, thiết bị (ActivBoard, máy chiếu) Khóa
  One Class - Phần mềm quản lí và giảng dạy phòng LAB, 50 PC Cái  
          25,000,000  
         
Các điều khoản thương mại:        
Bảng báo giá áp dụng từ ngày 01 / 01 / 2012 đến 31 / 03 / 2012        
Giao hàng: Tại địa điểm bên mua, trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh        
Giá bán: Đã bao gồm thuế VAT        
Thanh toán: Theo thỏa thuận        
Thời gian giao hàng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kí hợp đồng        
Dịch Vụ: Đào tạo hướng dẫn sử dụng và lắp đặt        
Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất        
           
Cám ơn sự hợp tác và quan tâm của Quí Khách đã tin tưởng lựa chọn sản phầm và dịch vụ của chúng tôi.  
Kính chúc Quí Khách luôn may mắn và thành công.        

 
 In Trang này