Quy trình đăng ký


Bước 1. Liên lạc

 Nhà trường gọi điện thoại về số 08.5119243 hoặc gởi email về địa chỉ mamnon@mamnon.com và đề nghị được phép đăng ký sử dụng phần mềm.

Bước 2: Đăng ký
Trung tâm sẽ gửi cho nhà trường một mẫu đơn đăng ký, nhà trường điền các thông tin đăng kí theo yêu cầu và gửi lại cho chúng tôi kèm theo các giấy tờ sau:
1. Bản photo hợp đồng đăng ký sử dụng mạng Internet (không cần công chứng).
2. Danh sách hồ sơ của trẻ để chúng tôi nhập miễn phí cho các trường vào phần mềm. Nhà trường có thể không gởi danh sách này, khi đó nhà trường phải tự nhập vào phần mềm.

Bước 3: Hoàn tất
 Sau khi nhận được thông tin đăng ký của nhà trường, chúng tôi tiến hành cài đặt và cung cấp mã số truy cập, tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cho nhà trường. Khi này nhà trường có thể tự mình truy cập vào phần mềm và tiến hành quản lý và thao tác.

 

 In Trang này