Đây là bảng giá tham khảo của phần mềm Babycare

A. Chi phí cố định
+ Cài đặt phần mềm: 1,990,000đ
+ Bao gồm:
- Phí cài đặt và bản quyền
- Cập nhật miễn phí dữ liệu ban đầu.

B. Chi phí hàng tháng
+ Phí thuê bao hàng tháng: 300,000đ/tháng
+ Hỗ trợ
- Cập nhật dữ liệu trẻ
- In các báo cáo thông dụng
- Duy trì domain của trường trên Internet
- Phí truyền tải

C. Phí thu Phụ huynh học sinh: 10,000đ/tháng (*)
- Lưu trữ và cập nhật dữ liệu của trẻ trên Internet
- Duy trì domian của trẻ và gia đình trên Internet
- In phiếu bé ngoan

 In Trang này