Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hướng dẫn sử dụng


Hướng dẫn sử dụng

1. Sử dụng những công cụ vẽ Drawing Tools
*Mục đích:
Sử dụng những công cụ vẽ Drawing Tools trong KidPix để vẽ những dạng đường kẻ. Có 4 công cụ vẽ: viết chì, phấn, bút chì màu, và bút sáng tạo. Bạn có thể vẽ tự do hoặc những đường cong, hình chữ nhật, hình bầu dục, hay hình đa giác.
*Cách sử dụng:
1/ Nhấp vào nút vẽ.                   
                

2/ Chọn 1 công cụ từ bên trái của cái khay.
3/ Chọn kích thước cho đường kẻ.
4/ Chọn hình dạng 
5/ Nhấp vào khu vực vẽ Paint Zone và kéo nút chuột xuống. Di chuyển chuột xung quanh để vẽ.


Đối với hình chữ nhật, hình bầu dục, và hình đa giác, bạn có thể vẽ một hình dạng đầy hoặc rỗng. Đối với những hình rỗng, hình nền có thể được nhìn xuyên qua.

-         Để vẽ một đường cong, nhấp chuột vào biểu tượng đường cong và kéo chuột đi xuống. Thả chuột, sau đó rẽ hướng đường kẻ để tạo đường cong như bạn muốn.

-         Để vẽ một hình đa giác, nhấp chuột vào hình dang đa giác. Vẽ các mặt, nhấp chuột sau mỗi mặt đó. Hoàn tất bằng cách nhấp chuột vào điểm bắt đầu.

2. Sử dụng những công cụ sơn Painting Tools
*Mục đích:
Sử dụng những công cụ sơn của KidPix để tạo sự sắp xếp thú vị và những hiệu ứng sơn kỳ diệu.
*Cách sử dụng:
1. Nhấp chuột vào nút sơn Paint

2. Nhấp chuột vào cọ sơn Paintbrushes, âm thanh nghệ thuật Sound Art, hoặc công cụ bình xịt Spray Can.
3. Chọn một kích thước (nhưng lưu ý là không phải tất cả các công cụ đều có kích thước).
4. Chọn một chế độ sơn. Khi bạn chọn chế độ, những chức năng sẽ thay đổi.
5. Chọn một chức năng sơn.
6. Nhấp chuột vào khu vực vẽ và kéo chuột xuống. Di chuyển chuột xung quanh để sơn. 

3. Sử dụng những thùng màu Fill Buckets
*Mục đích:
Thùng màu cho phép bạn tô màu bức tranh của bạn. Có 3 loại thùng màu Fill Buckets. Thùng màu dạng Solid gồm một màu đơn nhất hoặc hoa văn một màu. Thùng màu dạng Blend tô tranh với một hỗn hợp màu. Thùng màu dạng Pattern tô tranh với hoa văn nhiều màu.
*Cách sử dụng:
1/ Nhấp chuột vào Thùng màu Fill Bucket để nhìn thấy các lọai màu. Sau đó, bạn có thể chọn nền dạng một màu thuần nhất Solid, hỗn hợp Blend, hay Hoa văn Pattern từ khay công cụ. Nhấp chuột vào thư viện để xem những hiệu ứng màu sắc khác nhau mà bạn có thể sử dụng.
                            

                                                                                                                                                        

 Thùng màu nền dạng một màu thuần nhất Solid Fill bucket sử dụng màu sắc có sẵn trong bảng chọn màu Color Picker. Hãy chọn một màu thuần nhất hoặc hoa văn một màu.

 Thùng màu hỗn hợp Blend Fill Bucket không sử dụng màu hiện ra trong Bảng chọn màu Color Picker.

    Thùng màu dạng hoa văn  Pattern FILL Bucket không sử dụng màu hiện ra  trong Bảng chọn màu Color Picker. Bạn có thể chọn một hoa văn nhiều màu sắc.

2/ Chọn một thùng màu từ phía trái của khay màu.
3/ Chọn một mẫu màu từ bên phải của khay màu.
4/ Nhấp chuột vào khu vực tô màu trên trang KidPix để tô.

4. Sử dụng máy trộn Mixers
*Mục đích: Máy trộn trộn bức tranh của bạn để tạo những hình ảnh lạ mắt, thú vị. Bạn có thể trộn cả bức tranh với máy trộn lớn, hoặc chỉ một vài phần của bức tranh với máy trộn nhỏ.
 *Cách sử dụng:
Nhấp nút Máy trộn Mixer để nhìn thấy khay máy trộn.
 

 2. Chọn máy trộn lớn hay máy trộn nhỏ từ phía trái của khay. Máy trộn lớn trộn toàn bộ bức tranh với một cái nhấp chuột; máy trộn nhỏ trộn một phần của bức tranh.
3. Đối với máy trộn nhỏ, chọn kích thước máy trộn.
4. Chọn một chức năng hiệu ứng máy trộn từ bên phải khay.
5. Nhấp chuột vào bức tranh với máy trộn lớn hoặc rê chuột với máy trộn mini để trộn những phần trên bức tranh của bạn.

5. Sử dụng những mẫu tem Rubber Stamps.
*Mục đích: Sử dụng công cụ tem cao su Rubber Stamps để dán tem có hình động vật và những hình dạng khác vào bức tranh của bạn.
*Cách sử dụng:
Để sử dụng những mẫu tem bằng cao su Rubber Stamps:
1/ Nhấp chuột vào nút Rubber Stamps để thấy khay tem cao su Rubber Stamps.
 


2/ Chọn 1 thư mục.
3/ Nhấp chuột và kéo chuột xuống tên thư mục FolderName để thấy nhiều lựa chọn hơn.
4/ Sử dụng mũi tên lên, xuống để thấy nhiều tem cao su Rubber Stamps hơn.
5/ Nhấp chuột, chọn kích thước mẫu tem cao su.
6/ Nhấp chuột vào một mẫu tem cao su, sau đó nhấp chuột vào bức tranh của bạn.
 
6. Sử dụng bố cục tờ giấy Paper Texture
*Mục đích:
Bạn có thể thay đổi bố cục nền của bức tranh KidPix. Sau đó, khi bạn vẽ với bút chì màu Crayon, bút sáng tạo Maker, hoặc phấn Chalk, một mẫu vẽ sẽ thể hiện xuyên dưới bức tranh của bạn.
*Cách sử dụng:
1.   Nhấp chuột vào biểu tượng bố cục giấy Paper Texture từ thanh thực đơn Add. Khay bố cục giấy mở ra.

2.  Sử dụng thanh cuộn để xem những bố cục giấy trong khay.
3. Nhấp chuột vào bố cục bạn thích. Bạn có thể xem bố cục kế tiếp kế nút Paper Texture
4. Vẽ  với bút chì màu Crayon, bút sáng tạo Maker, hoặc Phấn Chalk để thấy bố cục

7. Sử dụng bảng chọn màu Color Picker và ống hút màu Eye Dropper
*Mục đích:
Bảng chọn màu Color Picker bao gồm máy hút màu Eye Dropper cho phép bạn chọn bất kỳ màu sắc nào trong bức tranh của bạn để sử dụng thay vì chỉ sử dụng màu trong hộp màu Color Picker.
Nhiều công cụ trong KidPix sử dụng màu sắc bạn chọn từ Bảng màu Color Picker. Bạn có thể nhìn thấy màu sắc hiện tại trong hộp màu Color splotch tại phía cuối bên trái của màn hình và trên nhiều công cụ vẽ và sơn.
*Cách sử dụng:
1. Di chuyển chuột về phía hộp màu. Bảng chọn màu xuất hiện.
                        

                                 

2. Nhấp chuột vào một màu trên Bảng chọn màu Color Picker. Ngay khi bạn nhấp chuột vào một màu, hộp màu Color splotch thay đổi để thể hiện sự chọn lựa mới của bạn. Di chuyển chuột xuống Bảng chọn màu Color Picker để đóng nó lại và bắt đầu sơn hoặc vẽ.

8. Sử dụng mẩu tẩy Erasers
*Mục đích:

Mẩu tẩy lớn xóa tất cả bức tranh của bạn. Bạn cũng có thể nhấp chuột vào biểu tượng Firecracker để xóa cả bức tranh của bạn. Mẩu tẩy nhỏ xóa nơi bạn rê chuột đến, để lại khoảng trống màu trắng.
*Cách sử dụng:
1.Nhấp chuột vào nút Xóa Eraser.

Khay chứa những mẩu tẩy sẽ hiện ra.

2. Nhấp chuột vào mẩu tẩy to Big Erase.
3. Nhấp chuột vào bức tranh của bạn.

9. Sử dụng chức năng phục hồi Undo Guy
       

- Nhấp chuột vào biểu tượng Undo Guy bất cứ khi nào bạn không muốn tiếp tục thực hiện bức tranh của bạn. Nhấp chuột lần nữa để lấy lại những gì bạn đã xóa.

10. Ngoài ra, KidPix còn cho phép bạn
- Thêm đọan văn bản vào tranh vẽ
- Thay đổi cách thể hiện những ký tự
- Kiểm tra chính tả
- Di chuyển, cắt, dán các mẫu vẽ
- Sử dụng thư viện (các công cụ trong thư viện, hình nền, băng keo dán có hình, hình động, âm thanh…).
- Thêm những bức tranh từ chương trình khác
- Biểu diễn tranh bằng bảng trình chiếu

11. Cài đặt
Kid Pix phiên bản 4  có thể cài đặt vào máy tính sử dụng Windows 98, 2000, Me, hay XP hay trên máy Macintosh- dòng máy tính dùng trong đồ họa (OS 8.6 – 9.2.2, OS X.2.x…)

Đặt hàng