Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè các rau
Thứ ở hỗn hào
Là rau ngành ngạnh
Trong lòng, không tránh
Vốn thiệt tâm lang
Đất rộng bò ngang
Là rau muống biển
Quan đòi thấy kiện
Bình bát nấu canh
Ăn hơi tanh tanh
Là rau diếp (dấp) cá
Không ba có má
Rau má mọc bờ
Thò tay sợ dơ
Nó là rau nhớt
Ăn cay như ớt
Vốn thiệt rau răm
Sống trước ngàn năm
Là rau vạn thọ
Tay hay sợ vỡ
Vốn thiệt rau co
Làng bắt chẳng cho
Thiệt là rau húng
Lên chùa mà cúng
Vốn thiệt hành hương.
Giục giã buông cương
Là rau mã đề.

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Vè hoa (28-04-2009)
 Nam mô bồ tát (28-04-2009)
 Nghé bông... nghé hoa. (28-04-2009)
 Nghé ạ... nghé ơ! (28-04-2009)
 Nghé bầu nghé bạn! (28-04-2009)
 Nựng nựng nà na (28-04-2009)
 Các loài cá (28-04-2009)
 Vè nói ngược - 1 (28-04-2009)
 Vè nói ngược (28-04-2009)
 Nu na nu nống (28-04-2009)
1 2 3