Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Vài hàng cước trắng

Có cán cầm tay

Giúp bé hằng ngày

Đánh răng sạch bóng

Là cái gì?

                                    (Bàn chải răng)

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Khăn mùi xoa (13-06-2019)
 Bàn chân (13-06-2019)
 Bàn tay (13-06-2019)
 Cái tai (11-06-2019)
 Cái miệng (11-06-2019)
 Cái mũi (11-06-2019)
 Đôi mắt (11-06-2019)
1