Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bốn chân như bốn cột nhà

Hai tai ve vẩy, hai ngà trắng phau

Vòi dài vắt vẻo trên đầu

Trong rừng thích sống với nhau từng đàn

Là con gì?

 

                                      (Con voi)

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Con mèo (30-12-2022)
 Con bê (30-12-2022)
 Con mèo (29-12-2022)
 Con nghé (29-12-2022)
 Con vịt (28-12-2022)
 Câu đố: Con gà con (28-12-2022)
 Con gà mái (27-12-2022)
 Chim én (27-12-2022)
 Chim bói cá (23-12-2022)
 Con cú mèo (23-12-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8