Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Tiếng Việt

Tiếng Raglay

Bài thơ: BÉ NGOAN

Trước khi vào lớp

Bé ra cất đồ

Rồi bé mới vô

Chào cô, chào bạn.

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

Sa nãq raglay: KE BEN JÃC

Hlơu di nãu qap lớp

Nãi nãu rumiãq caya

Vloh nãi vhrơu mãi luaq

Payaq cô payaq mayàq

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

 In Trang này   Các bài viết khác:
1