Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Tiếng Việt

Tiếng Raglay

Bài thơ: CHÚ GÀ CON

 

Chú gà bé xíu

Ăn hạt thóc vàng

Cùng đàn bạn nhỏ

Dàn thành hàng ngang

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

Sa nãq raglay: A NÃQ MANŨQ

 

Manũq anảq ben sen

Bơc usar vna cunhỉq

Su panõq ke ben

Nãu sa galòc gaq

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Bài thơ: ĐÀN VỊT - Sa nãq raglay: TAPƯƠL ADA (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
1