Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Phòng thể dục có không gian rộng  vì vậy nhiều trường có thể kết hợp để cho các bé chơi lêgo, đồ chơi lêgô có thể xếp gọn ở  môt góc nào đó mà không ảnh hưởng đến các hoạt động trong giờ thể dục của bé


Các dụng thể dục cũng được xếp một cách gọn gàng.

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Phòng thể dục - Trường MN Vàng Anh - Quận 5- Tp HCM) (11-01-2007)
1