Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

 Thi chạy

Gà thách Cún chạy thi
Cún nhảy vọt lên đầu
Gà vỗ cánh cố đuổi
Nhưng đuối sức về sau
Cún vẫy đuôi “gâu gâu…”
Ta đây người chiến thắng
Gà con liến liến thoắng:
Tớ mà có bốn chân,
Còn lâu cậu mới thắng!

(Báo Nhi Đồng số 49/2003)

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Truyện: Cái hố bên đường (05-05-2007)
 Thơ: Đoàn tàu lăng bánh. (05-05-2007)
 Truyện: Ba ngọn đèn (21-04-2007)
 Thơ: Con rắn thép (21-04-2007)
 Thơ: Đèn giao thông (12-04-2007)
 Thơ: Bé tập đi xe đạp. (04-04-2007)
1