Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè chim chóc
Hay moi hay móc
Vốn thiệt con dơi
Thấy nắng mà phơi
Là con diệc mốc
Lặn theo mấy gốc
Là chim thằng chài
Lông lá thật dài
Là con chim phướn
Rành cả bốn hướng
Là chim bồ câu
Giống lặn thật sâu
Là con cồng cộc
Ăn táp sồng sộc
Là con chim heo
Ham đậu cheo leo
Là chim lá rụng
Căm đầu muốn thụng
Là chím thầy bói
Hay ăn hay nói
Ấy thật chim quyên
Vừa đứng vừa biên
Là chim học trò.
Rủ nhau đi mò
Là con chim ốc
Gõ mõ cộc lốc
Là chim thầy chùa
Tụng kinh bốn mùa
Là chim bìm bịp
Chạy theo không kịp
Là chim hít cô
Bắt mẹ xẻ khô
Là chim điền điển
Không ai ngoài biển
Là con le le...

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Vè rau (28-04-2009)
 Vè hoa (28-04-2009)
 Nam mô bồ tát (28-04-2009)
 Nghé bông... nghé hoa. (28-04-2009)
 Nghé ạ... nghé ơ! (28-04-2009)
 Nghé bầu nghé bạn! (28-04-2009)
 Nựng nựng nà na (28-04-2009)
 Các loài cá (28-04-2009)
 Vè nói ngược - 1 (28-04-2009)
 Vè nói ngược (28-04-2009)
1 2 3