Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Tôi thường làm bạn

Với em bé thôi

Khi ăn cầm tôi

Dễ hơn cầm đũa.

Là cái gì?

(Cái thìa con)

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Bàn chải đánh răng (13-06-2019)
 Khăn mùi xoa (13-06-2019)
 Bàn chân (13-06-2019)
 Bàn tay (13-06-2019)
 Cái tai (11-06-2019)
 Cái miệng (11-06-2019)
 Cái mũi (11-06-2019)
 Đôi mắt (11-06-2019)
1