Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Tiếng Việt

Tiếng Raglay

Bài thơ: CHÚ ẾCH CON

 

Trời mưa lất phất

Ếch nhảy xuống ao

Bỗng dưng mưa rào

Ếch cười tíu tít.

Ếch thích nghe truyện

Ếch thích làm thơ

Ếch thích mơ hồ

Thả hồn vào gió.

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

Sa nãq raglay: WA KIƯQ ANÃQ

 

Langiq huyàq charaq charaq

Kiưq kadơu truq danau

Wet tavlưq huyàq pakroh pnong

Kiưq tlau haruah haruah

Kiưq chhưh pahmữq khàq đờr

Kiưq chhưh ngãp voh thơ

Kiưq chhưh lupơi lupàc

Patlah vungãq si angin

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Bài thơ: CHÚ GÀ CON - Sa nãq raglay: A NÃQ MANŨQ (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
 Bài thơ: ĐÀN VỊT - Sa nãq raglay: TAPƯƠL ADA (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
1