Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Nghe vẻ nghe ve
Vè các thứ bánh
Tròn như mặt trăng
Đó là bánh xèo
Có cưới có cheo
Đó là bánh hỏi
Đi không đặng giỏi
Ấy là bánh bò
Ăn không đặng no
Nó là bánh ít
Giống nhau như hịt
Chính thức bánh in
Mắc cở không nhìn
Là bánh khổ qua
Nấu nếp căng ra
Là bánh xôi nước (trôi nước)
Biết đi biết bước
Đó là bánh chưng
Có núm trên lưng
Lá bánh nhũ đệ
Mật đường mà chế
Là bánh đa trời
Để đĩa có ngời
Bánh trong, bánh lọc
Giống như dễ mọc
Chỉ là bánh gừng
Lạt cột trên lưng
Là cái bánh tét
Bốn cẳng nó quét
Đó là bánh qui (qui là con rùa)
Hay kiêng hay vì
Là bánh xôi vị (dị)
Bỏ nó trong bị
Đó là bánh bao
Lóng lánh như sao
Là bánh bột báng
Tròn như viên đạn
Đúng là bánh cam
Ăn ở chơm bơm
Thiệt là bánh ổ
Tròn như lỗ dỗ
Là cái bánh căng
Cái mình có rằn
Là bánh da lợn
Trông thấy lợn cợn
Đó là chè khoai
Ăn vào ngứa hòai
Đúng là bánh dứa
Lấy trai có chửa
Là cái bánh bầu
Xe nhợ mà câu
Thiệt là bánh chỉ
Muốn ăn cho kỹ
Thì ních tàu thung
Thiêng hạ chẳng ưng
Là cái bánh còng
Xe nhợ mà vòng
Đó là bánh nghệ
Giã ra mà chế
Thiệt là xu xoa
Tưởng nhớ ông bà
Thì ra bánh cúng
Hấp ra có núm
Đó là bánh trần
Phơi để ngòai sân
Là liếp bánh tráng
Hai mùa sáu tháng
Là bánh trung thu
Đi lọng đi dù
Đó là xôi rượu

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Vè trái cây (28-04-2009)
 Vè chim - 1 (28-04-2009)
 Vè chim (28-04-2009)
 Vè rau (28-04-2009)
 Vè hoa (28-04-2009)
 Nam mô bồ tát (28-04-2009)
 Nghé bông... nghé hoa. (28-04-2009)
 Nghé ạ... nghé ơ! (28-04-2009)
 Nghé bầu nghé bạn! (28-04-2009)
 Nựng nựng nà na (28-04-2009)
1 2 3