Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Tiếng Việt

Tiếng Raglay

Bài đồng dao: CON CHIM SE SẺ

 

Con chim se sẻ

Nó đậu cành tre

Rồi chuyền cành me

Chuyển sang cành bưởi

Nó ngồi nó gửi

Tin cho bạn bè

Lẳng lặng mà nghe

Bầy chim se sẻ

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

Catih bài đờp piđic:ANẢQ CHĨP SE SẺ

 

Anảq chĩp se sẻ

Nhũ gap thàt kram

Vloh titua thàt aminl

Vanãu gap thàt tlung

Nhũ ngom nhũ payua

Voh patieng ga mayaq mayùq

Pakrảp sun vù pahmữq

Tipuơl chĩp se sẻ.

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Bài thơ: CHÚ ẾCH CON - Sa nãq raglay: WA KIƯQ ANÃQ (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
 Bài thơ: CHÚ GÀ CON - Sa nãq raglay: A NÃQ MANŨQ (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
 Bài thơ: ĐÀN VỊT - Sa nãq raglay: TAPƯƠL ADA (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
1