Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bài đồng dao: ĐẾM

 

Một con gà

Hai con gà

Ba con gà

Bốn con gà

Năm con gà

Con là ngà

Con ăn thóc

Con đầu trọc

Con đuôi dài

Con nghểnh tai

Cười ríu rít…

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

Catih bài đờp piđic: YÀQ

 

Sa  a nãq manũq

Dua a nãq manũq

Thơu a nãq manũq

Páq a nãq manũq

Limã a nãq manũq

A nãq là manũq

A nãq bưcz vra

Drơi acok tulók

Drơi icu ata

Drơi chũq lingẽ

Tlau harưh harah

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Bài đồng dao: CON CHIM SE SẺ - Catih bài đờp piđic:ANẢQ CHĨP SE SẺ (Raglay) (23-02-2023)
 Bài thơ: CHÚ ẾCH CON - Sa nãq raglay: WA KIƯQ ANÃQ (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
 Bài thơ: CHÚ GÀ CON - Sa nãq raglay: A NÃQ MANŨQ (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
 Bài thơ: ĐÀN VỊT - Sa nãq raglay: TAPƯƠL ADA (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
1