Xã hội
   Hà Tĩnh: 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn vào năm 2025
 

Đây là một trong những chỉ tiêu mà UBND tỉnh Hà Tĩnh đặt ra tại kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030.

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp có nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn đuối nước tại địa phương hiệu quả, thiết thực, từng bước giảm thiểu các trường hợp tai nạn đuối nước; các cơ sở tổ chức hoạt động bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước có huấn luyện viên, hướng dẫn viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ đuối nước được tập huấn kiến thức nghiệp vụ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị chuyên môn, vệ sinh, an toàn theo quy định của pháp luật.

 

Cơ sở tổ chức hoạt động bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước phải có huấn luyện viên, hướng dẫn viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ đuối nước được tập huấn kiến thức nghiệp vụ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.

Chỉ tiêu cụ thể mà kế hoạch đặt ra là 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 70% vào năm 2030; 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 60% vào năm 2030.

90% trẻ em, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em vào năm 2025 và 95% vào năm 2030.

100% công chức, viên chức, cán bộ cấp tỉnh, huyện làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em.

80% cán bộ cấp xã, công chức, viên chức, giáo viên, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em vào năm 2025 và 100% vào năm 2030.

Các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở giáo dục triển khai kế hoạch, hướng dẫn, tư vấn, giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước, dạy bơi an toàn cho trẻ.

Nhiệm vụ và các giải pháp cần thực hiện là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội; xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em;

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước; xây dựng môi trường an toàn, loại bỏ nguy cơ gây đuối nước trẻ em; triển khai công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các quy định an toàn về phòng, chống đuối nước trẻ em và nghiên cứu, thu thập thông tin số liệu về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan và các địa phương. Trong đó, Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch; chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã và tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, địa phương, các tổ chức có liên quan triển khai các hoạt động dạy bơi cho trẻ em tại cộng đồng (trong đó ưu tiên trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn); phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ em trong dịp hè.

Tổ chức truyền thông, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, cộng tác viên, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Xây dựng tài liệu hoặc sao chép, nhân bản các sản phẩm truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện, chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em. Thường xuyên rà soát, đề xuất kịp thời các cơ chế, chính sách, biện pháp hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em...

UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn quản lý phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên các địa bàn với nhiều hình thức phù hợp. Chú trọng, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho cha mẹ, trẻ em, học sinh và cộng đồng dân cư trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh xã, phường.

Chỉ đạo với các cơ quan giáo dục, trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền cho học sinh và cung cấp thông tin để thông báo, nhắc nhở học sinh các cấp học về tình hình, nguy cơ xảy ra đuối nước trên địa bàn, các địa điểm cấm bơi, lội, nơi có biển cảnh cáo để học sinh không đến gần nhằm phòng, tránh tai nạn đuối nước.

Nghiên cứu, khảo sát tình hình trên địa bàn, đề xuất xây dựng và tổ chức - thực tập phương án phối hợp các lực lượng, phương tiện hiện có trên địa bàn tham gia xử lý các tình huống phức tạp về đuối nước như: nhiều trẻ em cùng bị đuối nước, đuối nước trong môi trường nước chảy xiết, lũ lụt, ... để thống nhất về cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành, huy động lực lượng, phương tiện và nhiệm vụ phối hợp giữa các lực lượng khi tham gia công tác phòng, chống đuối nước.

Phối hợp giữa các ngành, tổ chức, đặc biệt là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các tổ chức, các thành viên Ban bảo vệ trẻ em cấp xã, cá nhân tình nguyện tham gia quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời gian bão lũ, thiên tai để đảm bảo an toàn cho trẻ em, nhất là đuối nước. Tổ chức vận động các hộ gia đình cam kết trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn, bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Vận dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách, huy động đầu tư từ các cá nhân, tổ chức xã hội đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tổ chức dạy bơi trong cơ sở giáo dục. Tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Chỉ đạo, hướng dẫn việc tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho trẻ em trong mùa hè.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động các hồ, đập, nhất là khi xả lũ đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng người dân vùng hạ du.

Tiến hành việc rà soát, lập bản đồ các điểm hố sâu, ao, hồ, sông, suối, bờ biển, bãi tắm, khu vực nước sâu, công trình chứa nước... thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước tại địa bàn; triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước như: Lắp đặt các rào chắn, biển cảnh báo, biển cấm... giúp người dân và trẻ em biết phòng, tránh.

Nguồn https://baohatinh.vn/song-khoe/ha-tinh-50-tre-em-tu-6-den-duoi-16-tuoi-biet-boi-an-toan-vao-nam-2025/255788.htm

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Thanh Hóa: Duyệt chi hơn 104 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho sinh viên ngành sư phạm (12/10)
 Từ tháng 1-2024, Quảng Nam hỗ trợ sữa cho trẻ em các vùng khó khăn (12/10)
 Bá Thước ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường mầm non (9/10)
 Phụ huynh mầm non phải nộp quỹ lớp gấp 3 lần (6/10)
 Giáo viên mầm non mong muốn nghỉ hưu sớm hơn 5 năm (5/10)
 Đình chỉ một nhóm trẻ lớp mầm non độc lập tư thục vì giáo viên ẩu đả trước mặt trẻ (2/10)
 Thủ tướng tặng quà Trung thu cho trẻ em tại Viện Huyết học - Truyền máu TW (29/9)
 Quảng Bình: Không thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 với trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập (29/9)
 Trường mầm non Đông Phong: Đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ (28/9)
 Thanh Hóa: Khánh thành điểm trường 'xanh' sử dụng nhiều vật liệu xây dựng tái chế từ nhựa (27/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tayTruy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i