Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Lúc la lúc lắc!
Tích ta tích tắc
Ngày ngày đêm đêm
Chỉ giờ chỉ khắc...
Người đời nhờ tôi
Lúc làm lúc chơi
Có giờ, có giấc
Ngày thức, đêm ngơi
Lúc la lúc lắc!
Tích ta tích tắc

Theo NXB Trẻ

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Đồng dao - Cái gì đi chóng nhất? (17-03-2009)
 Đồng dao - Hạt mưa hạt móc (12-02-2009)
 Đồng dao - Một ông (13-01-2009)
 Tại sao nước biển lại mặn (29-12-2008)
 Thơ: Ông trăng đêm rằm (24-11-2008)
 Hối hận (17-11-2008)
 Cái nắng đi chơi (17-11-2008)
 Thơ: Muối (12-11-2008)
 Thơ: Đất và gạch (12-11-2008)
 Đồng dao - Đếm sao (12-11-2008)
1 2 3 4 5 6 7