Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Gọi nghé!


Nghé hành, nghé hẹ
Nghé chẳng theo m

Thì nghé theo đàn,
Nghé chớ đi càn
Kẻ gian nó bắt
Nó cắt mất tai
Nó nhai mất đầu
Còn đâu mà theo mẹ
Nghé ơ.... Nghé ơ...ơ...

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Kéo dây (04-05-2009)
 Vè cá (28-04-2009)
 Vè các loại bánh (28-04-2009)
 Vè trái cây (28-04-2009)
 Vè chim - 1 (28-04-2009)
 Vè chim (28-04-2009)
 Vè rau (28-04-2009)
 Vè hoa (28-04-2009)
 Nam mô bồ tát (28-04-2009)
 Nghé bông... nghé hoa. (28-04-2009)
1 2 3 4