Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bài đồng dao: HÌ HÀ HÌ HỤI

 

Hì hà hì hụi

Phát bụi phát bờ

Thấy con cá cờ

Vật vờ tiếc nuối

Thấy con cua suối

Cặm cụi trong hang

Thấy đàn kiến vàng

Tha mồi về tổ

Lố nha lố nhố

Hì hụi hì hà

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

Catih bài đờp piđic: HIHẺC TAGADẺC

 

Hihẻc tagadẻc

Jah catưc jah gah ar

Buh drơi icàt cờ

Dòq hunhữt palai juman

Buh drơi ariec chroh

Rughơu ngãq dòp la luvàc

Buh tipuơl sidơp sadau

Chagòc inã bơc vamãi snũh pòq

Vnuh luaq luaq vnuh

Hihẻc tagadẻc

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Bài đồng dao: ĐẾM - Catih bài đờp piđic: YÀQ (Raglay) (23-02-2023)
 Bài đồng dao: CON CHIM SE SẺ - Catih bài đờp piđic:ANẢQ CHĨP SE SẺ (Raglay) (23-02-2023)
 Bài thơ: CHÚ ẾCH CON - Sa nãq raglay: WA KIƯQ ANÃQ (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
 Bài thơ: CHÚ GÀ CON - Sa nãq raglay: A NÃQ MANŨQ (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
 Bài thơ: ĐÀN VỊT - Sa nãq raglay: TAPƯƠL ADA (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
1