Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bài đồng dao: CÚT CA CÚT KÍT

 

Cút ca cút kít

Vịt đậu cành tre

Ong ở sau hè

Mò cua bắt tép

Một đàn cá chép

Bay nhảy trên cao

Chú đốm ồn ào

Vác cày xuống ruộng.

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

Catih bài đờp piđic: PARUIQ PARUIQ PARẢQ PARẢQ

 

Paruiq paruiq parảq parảq

Ada gap thàq kram

Hunĩ duc didơi layưq cùc

Rupưq ariac mãq hudàc

Sa chapuơl ieàt chép pulu

Luai papơr di dlòc

Inã amơu pavlìq paruơn

Gulap gai la-ua trut nãu humã.

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Bài đồng dao: ĐÀN LỢN - Catih bài đờp piđic: CHAPUƠL UN (Tiếng Raglay) (24-02-2023)
 Bài đồng dao: HÌ HÀ HÌ HỤI - Catih bài đờp piđic: HIHẺC TAGADẺC (Raglay) (23-02-2023)
 Bài đồng dao: ĐẾM - Catih bài đờp piđic: YÀQ (Raglay) (23-02-2023)
 Bài đồng dao: CON CHIM SE SẺ - Catih bài đờp piđic:ANẢQ CHĨP SE SẺ (Raglay) (23-02-2023)
 Bài thơ: CHÚ ẾCH CON - Sa nãq raglay: WA KIƯQ ANÃQ (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
 Bài thơ: CHÚ GÀ CON - Sa nãq raglay: A NÃQ MANŨQ (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
 Bài thơ: ĐÀN VỊT - Sa nãq raglay: TAPƯƠL ADA (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
1