Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

     Chú thỏ con

Nhà em nuôi chú thỏ

Tai dài, lông trắng xinh

Mắt tròn xoe tinh nghịch

Nhảy nhót thì hết mình.

 

Mỗi lần được ăn cỏ

Chúng thủ thỉ nhỏ to

Cỏ gì mà ngọt quá!

Vừa ăn, vừa nô đùa.                   

                         Nguyễn Thị Bích Huệ

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Thơ: Đố (20-04-2023)
 Bài đồng dao: CÚT CA CÚT KÍT - Catih bài đờp piđic: PARUIQ PARUIQ PARẢQ PARẢQ (Tiếng Raglay) (24-02-2023)
 Bài đồng dao: ĐÀN LỢN - Catih bài đờp piđic: CHAPUƠL UN (Tiếng Raglay) (24-02-2023)
 Bài đồng dao: HÌ HÀ HÌ HỤI - Catih bài đờp piđic: HIHẺC TAGADẺC (Raglay) (23-02-2023)
 Bài đồng dao: ĐẾM - Catih bài đờp piđic: YÀQ (Raglay) (23-02-2023)
 Bài đồng dao: CON CHIM SE SẺ - Catih bài đờp piđic:ANẢQ CHĨP SE SẺ (Raglay) (23-02-2023)
 Bài thơ: CHÚ ẾCH CON - Sa nãq raglay: WA KIƯQ ANÃQ (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
 Bài thơ: CHÚ GÀ CON - Sa nãq raglay: A NÃQ MANŨQ (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
 Bài thơ: ĐÀN VỊT - Sa nãq raglay: TAPƯƠL ADA (Tiếng Raglay) (22-02-2023)
1